[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TEXT: Re: TEXT: Imagistfe la xorxes. coha spuda

> ca'o spuda la'o do. And .do
>
> > i zukte fi le me lu le glico se valsi lihu mehu .e no le me
> > lu le se glico valsi lihu mehu.
> >
> go'i
> i ko na'e se raktu
> i mi su'oso'uroi sidju tcidu

kihe do sidju tcidu
.i lemi jbobau cu nitcu le nu doho sidju tcidu
.i kiha xu le me zo sohi .e no le me zo suho te zukti

> > > > i le ki lu setese lihu ckajrbaroko ku mutce campluke mi
> > > > .i mi se melbi le tohe melbi be doho
> >
> > cumki fa le me dahu poi keha me ve cusku gehu claxu le me zo cu .i
>
> i mi di'u jimpe ki'unai le nu do me du'e zo me

mi jimpe le te zukta smuni .e kuhi no le me li le nu do me dohe zo
me lihu

> i zo cu na xlali mutce
> i xu ri do na'e pluka

mi na tohe pluka zo cu
.i kuhi mi nahe jimpe le gerna co zo cu

> > > i pe'u ko ciksi le du'u zo jboxemrmri valsi la lojbanist.
> >
> > le me zo jboxemrmri veseve lujvo le lojbo xe mrila .oirohepei
>
> oiro'enai ba'o djuno le du'u zo xem rafsi zo xe

.UA.UICAI mi jimpe dihu sihunai le nu mi tcidu le vlaste

> ije go'i le du'u lu la lojbanlist. li'u smuni lu la lojbanist. zo'o

mi na jimpe nole zahe gersuha be dihu .e kuhi dihu

.i joha lenu bu lojbanlist. boi cmene le bahe jboxelmri cu cumki
.i kuhe cumki fa le nu bu lojbanlist. boi cmene le maha ganxo
  .a lehi maha ganxo .a le se cuxna maha
.ije kuhi ro le me zo jboxelmri cu valsi le jboxelmri poho
.ije cumki fa le nu le se cmene bo lojbanlist. boi nahe mintu
   le jboxelmri

> > > i zo pi'onci'a xajmi
> >
> > pau do mo se pluka le lihi do le me zo pihonciha se xajmi
>
> milxe

.uasai mi jimpe sihunai le vlaste

> > > i mi ri ca jimpe
> >
> > jaho.ohi le me lu mi ri jimpe lihu mehu cu ve cusku le
> > duhu do do jimpe .i pehi.ohi do cu te se te zukte le me
> > lu mi le gohi jimpe lihu
>
> do ra jimpe

joha

> i a'o mi mi jimpe
>
> > coho, mihe laho mi. And mi.
> >
> co'o mi'e xorxes

.ahenaiCAI

coho mihe laho cmene. And cmene.