[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TEXT: Re: TEXT: Imagistla'o lo. And .lo cusku lo'u

> dihu mi setese ciksi le krinu be le sohi pihonciha se srera
> sepahu roledo notci vekaha le jboxemrmri .i
> - bahe mi damba le tutcrvi .iucuhi ku vaho le vanbrlunixy

le'u e zoi terjde.

> faho

.terjde zo'o

i mi jimpe ki'unai le cizra be fa zo pi'onci'a e zo jboxemrmri e lo drata
i o'acu'i pe'i ba'e lu setese li'u mutce to'e melbi mutce
i

> coho, mihe laho lo. And lo.

i go'i mi'e xorxes