[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TEXT.ADV Lunicon (short translation - probably tricky)Colin, on your lunar text:

> i tu'e
> ni'o ni'o co'i fi'i
> i co'i vitke be fi la lUnikon  i va'o le zu'u nu ri pa moi nunpenmi fo do
> kei do binxo a'o le lifri be le li'i se ke xendo se vitke kei be'o ku e le
 jimpe
> be fi le si'o za'e camselci'igri ku

I guess co'i should be coi (co'i is a ZAhO :-)

Also, I'd prefer the zu'u  before the "le": {va'o zu'u le ...} otherwise,
I'm expecting the zu'unai inside the same va'o. Something like
{va'o le zu'u ... e le zu'unai ...} (This is the only place I had trouble
understanding what you meant.)


Jorge