[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

TEXT: pemcrxaikupemcrxaiku


ni'opamai    vifne cergusni
        i le tricu cu klaku
        le clani ctinu

ni'oremai    selmorji ba'a
        mi le crisa ca le nu
        ru'u mi snime

ni'ocimai    renro le sicni
        le rirxe i simtavla
        roda joi noda

ni'ovomai    pa'o le blaci
        le verba kelci sance
        na canko pagre

ni'omumai    oisai le nicte
        le selgei ca'o kunti
        ije do darno

ni'oxamai    mi za'o zutse
        le srasu ki'unai ui
        le nu ca carvi

ni'ozemai    le cilmo canre
        gau le xamsi cu canci
        i lunbe jamfu(to nuntalsa fi la kolin le nu fanva
su'oda le glibau fu le pemcrxaiku toi)

mi'e xorxes