[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: spuda le nu co'u casnu>to doi kolin do ba reroi te benji le vi
>i ki'u bo mi ba'o srera le nu pamoiroi benji toi


.o'o

.i lo'u pamoiroi le'u selsre .i stidi lu le pamoi nu benji li'u

co'o