[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TEXT: Re: TEXT: Imagistmi spuda la xorxes.
> i uecu'i mi roroi zbasu le salta ku cy ce jy

mi na jimpe lu cy ce ly lihu

> i ta'o pau xu curmi le nu sitna le rafsi sepi'o zo zo

.i mi na djuno le jei me dihu

> > > > .ije cumki fa le nu le se cmene bo lojbanlist. boi nahe mintu
> > > >    le jboxelmri
> > >
> > > i mi berti le nu le jboxelmri na'e mintu la lojbanist
> >
> > kiha kihuma do berti le segohi
>
> i'a mi na traji berti
> ije mi smadi
> i do ca'o pe'a tinsa
> i pe'u ko sidju tcidu

.i mi baho pu zahe toljimpe

.i balvi dihu fa lenu la xorxes. benji dihe

> mi pu ciska di'e
>
> > > > i mi berti le nu le jboxelmri na'e mintu la lojbanist
> > >
> > > kiha kihuma do berti le segohi
> >
> > i'a mi na traji berti
> > ije mi smadi
> > i do ca'o pe'a tinsa
> > i pe'u ko sidju tcidu
>
> i oiro'a zo berti na drani
> i zo birti je'a go'i
> i oiro'acai

mi ca punai jimpe

lo jbobau valsi cu xajmi traji claxu lahe zoi .a. redundancy .a.

coho, mihe laho redundant. And redundant.