[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: le se ckire (Was: TEXT Imagist)di'e preti fi mi la kolin

> >
> > dihu cu zabna se cusku
> > >++++++++++
> > ckire ko tu'a di'u
> >
>
> uanai ki'a ko

i la kolin spuda mi di'e

> .i ca le mi nu ckire mi tavla le te zabna
>  no'u la'o ki'e And ki'e

i mi pu je ca'o se cfipu
i xu zo ko enai zo do

co'o mi'e xorxes