[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TEXT: Re: TEXT: Imagistla xorxes. cusku lohu

> la'o lo. And .lo cusku lo'u
>
> > dihu mi setese ciksi le krinu be le sohi pihonciha se srera
> > sepahu roledo notci vekaha le jboxemrmri .i
> > - bahe mi damba le tutcrvi .iucuhi ku vaho le vanbrlunixy
>
> le'u e zoi terjde.
>
> > faho
>
> .terjde zo'o
>
> i mi jimpe ki'unai le cizra be fa zo pi'onci'a e zo jboxemrmri e lo drata
> i o'acu'i pe'i ba'e lu setese li'u mutce to'e melbi mutce
> i
>
> > coho, mihe laho lo. And lo.
>
> i go'i mi'e xorxes

lehu .i

zo jboxemrmri valsi la lojbanist.
i zo pihonciha valsi le se glico valsi zoi gic. typing gic.
i le ki lu setese lihu ckajrbaroko ku mutce campluke mi
.i mi se melbi le tohe melbi be doho

coho, mihe laho mi. And mi.