Gysium Virus


 Virus Name: Gysium 
 Aliases:   Gysium.3563 
 V Status:  New 
 Discovered: July, 1995 
 Symptoms:  .COM file growth; file date/time changes 
 Origin:   Unknown 
 Eff Length: 3,563 Bytes 
 Type Code:  PNCK - Parasitic Non-Resident .COM Infector 
 Detection Method: F-Prot, AVTK, VAlert, ViruScan, Sweep, NAVDX, NAV, 
          IBMAV, PCScan, ChAV, 
          NShld, NAV/N, Sweep/N, IBMAV/N, NProt, AVTK/N, Innoc 4.0+ 
 Removal Instructions: Delete infected files 
 
 General Comments: 
    The Gysium virus was received in July, 1995. Its origin or point of 
    isolation is unknown. Gysium is a non-resident, direct action 
    infector of .COM files, including COMMAND.COM. 
 
    When a program infected with the Gysium virus is executed, this virus 
    will access the C: disk drive and infect all of the .COM files 
    found within the directory structure. Infected files will have a 
    file length increase of 3,563 bytes with the virus being located at 
    the beginning of the file. The file's date and time in the DOS disk 
    directory listing will have been updated to the current system date 
    and time when infection occurred. The following text strings are 
    visible within the viral code: 
 
      "GYSiuM 1.1 virus, geen paniek zolang je maar met norton/pctools 
      of andere prul van het virus afblijft, het zal dan alles 
      vernietigen wat door middel van software te vernietigen is. Dit 
      virus is gemaakt door een student informatica 1Kan in de 
      kerstvakkantie van 1991. Je kunt een antivirus krijgen tegen 
      kostprijs, dwz 20fr+14fr voor diskette en verzendigskosten. 
      alles wat je moet doen is 34fr aan postzegels in een envellope 
      duwen en deze envellopen aan de achterkant van een geel blad 
      plakken. Dit blad hang je dan aan het aankondigingenbord van de 
      Limburgse Universiteit in diepenbeek, aan de voorkant schrijf 
      je je naam,andres en de mededeling: GEZOCHT: SPECIFIEKE 
      SOFTWARE levertijd ca 4 a 5 weken. LUC-diepenbeek tel 
      011/22.99.61 universitaire campus gebouw D,hoofdgebouw" 
      "HINT: jij dacht dat je het virus gevonden hebt, maar nee dit 
      is gewoon wat tekst. die je nogwel meerdermalen zal vinden op 
      deze diskette, het echte virus staat op die plaats waar 
      dos/norton enz het niet kunnen vinden, nl op door het virus 
      extra geformateerde tracks.In de bootsector staat niets, dus 
      daar zou ik maar niet zoeken....." 
      "????????????" 
      "????????COM" 
      "GEVELS.DWG" 
 
    This virus does not infect files on diskettes. 

Show viruses from discovered during that infect .

Main Page