[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

TEXT: The Terrifying Adventure of the Windmills.2I've made a few corrections:

brabragrida -> brabracrida
simla    -> simsa
brika    -> birka

porpi gasnu -> po'irgau
farlu gasnu -> falgau

removed an incorrect "fo"

some changes involving numbers (two of which did not parse before)

In a couple of places:

na.e    -> nagi'e
enai    -> gi'enai

The sentence:

    i ko jdasku ca le nu mi fo'a damba co cilce je na'e simsa

needs to be changed, but for the moment I don't know to what.

I haven't made up my mind about other suggestions (e.g. nelci instead
of balre), so for the moment left them as they were.

More comments always welcome.

-------------------------------------------------------------------------

bimo'o prosa le zabna fasnu be fa le nu la donkixotes bifymlo ke se
terpa lifri noi pu noroi co'a se pensi
ije go'i le termojyxau fasnu noi drata

no'i la donkixotes goi ko'a e la santcopansas goi ko'e facki fi fo'a
goi cinoji'ivono bifymlo be va le srasu foldi
i ca le nu ko'a fo'a co'a viska cu cusku fi le ko'a santyse'u fe lu
    be'ucu'i le su'u le selfunca ca'o gidva le mi'o cuntu cu zabna
    zmadu le su'u mi'o pu'i pacna
    i va le nu facki fi ji'iza'uso'u cilce brabracrida kei do viska
    doi pendo po'u la santcos le pu'o se damba be mi
    ije go'i le te lebna be le ka jmive bei mi
    ije go'i le te vimcu be fo le mi'o co'a se ricfu
    i vu'e le nu jamna le go'i cu vrude
    i xamgu selfu le cevni le nu vimcu le palci tsiju le terdi
    sefta
    li'u
i ko'e cusku lu
    ma brabracrida
    li'u
i le ko'e selse'u ko'e spuda lu
    do viska le go'i noi birka clani
    i ca'a se cafne le nu le ri so'o birka cu ki'otre li piso'aci
    li'u
i ko'e ko'a spuda lu
    ju'i doi nobli le va simsa goi fo'a brabracrida nagi'e bifymlo
    i le fo'a simsa be lo birka cu balre le molki
    i le go'i ca le nu ca'o se catke le brife cu gasnu le nu le
    molki rokci cu carna
    li'u
i ko'a ko'e spuda lu
    za'a do na certu le ve capli'u
    i fo'a brabracrida ju'o
    i i'ecu'i xu do terpa paunai
    i ai ko sezmu'u fi ta
    i ko jdasku ca le nu mi fo'a damba co cilce je na'e simsa
    li'u
i ca le nu ca'o cusku di'u kei ko'a jafti'e minde le xirma po'u la
rosinantes
i na'e jundi le ko'e krixa kajde be fi le nu le pu'o se gunta cu
bifymlo gi'enai brabracrida
i ko'a birti le du'u fo'a brabracrida
i seja'ebo na'e tirna le ko'e voksa gi'e na'e viska le ca'a me fo'a
ki'unai le nu vi zvati fo'a
i ca'o cladu cusku lu
    le'o ko na rivbi fi'inai tolvri je palci danlu
    i za'upa le nobli do na gunta
    li'u
i co'a brife ca le nu co'u go'i
i le barda balre co'a carna
i ko'a seri'i le nu viska le nu go'i cu cusku lu
    mi do pu'o sfasa ki'unai le nu do muvdu vei mo'e le birka pe le
    brabracrida po'e la briareos ve'o birka
    li'u
i ca le nu ba'o cusku di'u kei ko'a sezpevdu'a le ko'a fetno'i po'u la
dulsineas gi'e pikci ri le nu sidju sera'a le ca ckape
i le xacysanta ca'o marbi ko'a
ije le claxa'i cu bredi
i ko'a fo'a co'a klama
i ko'a gunta le pamoi pe le ca'u molki
i ko'a darxi le molki le xarci le balre noi tsali se muvdu le brife
ja'e le nu po'irgau le xarci gi'e falgau le xirma e le xirselma'erno'i
noi carna re'o le foldi
i ko'e ko'a fu le xasli cu klama co sutra be du'i le ni ri ka'e no'a
i ca le nu ba'o klama kei ko'e facki le du'u ko'a na'e ka'e sezmu'u
i la santcos cusku lu
    le cevni mi'o uu bandu
    i xu mi le mi nobli pu cusku le du'u ko traji pensi le nu zukte
    i xu go'i fi le du'u fo'a ca'a bifymlo noi ka'e na'e se djuno
    le po'o se stedu co vasru be fo'a
    li'u
i la donkixotes ko'e spuda lu
    ko smaji doi pendo po'u la santcos
    i ka'u le jamna cuntu ka'e binxo semau ro le drata
    i le prije po'u la frestOn noi zerle'a le mi kumfa e le cukta
    cu galfi le brabracrida le molki sezu'e le nu mi claxu le nu
    jinga fi fo'a
    i le go'i mi bradi
    i ca le famfa'o le tolka'erselylacri je palci na snada le nu
    fapro le mi dakyxa'i vrude
    li'u
i la santcopansas spuda fi lu
    ba fasnu du'o le cevni
    li'u
i ko'e ko'a sidju le nu co'a sanli gi'e xirma cpare la rosinantes noi
milxe spofu
i li'oli'o

-------------------------------------------------------------------------


mi'e xorxes