[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TEXT: The Terrifying Adventure of the Windmills> Date:     Sun, 5 Sep 1993 19:45:31 EDT
> From:     Jorge LLambias <jorge%PHYAST.PITT.EDU@FINHUTC.hut.fi>
> Subject:   TEXT: The Terrifying Adventure of the Windmills


I have gone through part of your translation and checked it with
John Cowan's parser. The parser found two sentences which didn't
parse.

Here are my comments:

i ca le nu ko'a fo'a co'a viska cu cusku fi le ko'a santyse'u fe lu

***  cusku-observative. I assume '..viska ku ko'a cusku..'
***  santyse'u = umbrella servant, using 'santa' for 'shield'.
   How about 'xacysanta'? (PS. I noticed further down that you
   got the same idea :-)

    be'ucu'i le su'u le selfunca ca'o gidva le mi'o cuntu cu zabna
    zmadu le su'u mi'o pu'i pacna
    i va le nu facki fi ji'iza'uso'u cilce brabracrida kei do viska
    doi pendo po'u la santcos le pu'o se damba be mi
    ije go'i le te lebna be le ka jmive bei mi
    ije go'i le te vimcu be fo le mi'o co'a se ricfu
    i vu'e le nu jamna le go'i cu vrude
    i xamgu selfu le cevni le nu vimcu le palci tsiju fo le terdi
     sefta

*** 'leaving as remainder the surface of the earth'

    li'u
i ko'e cusku lu
    ma brabracrida
    li'u
i le ko'e selse'u ko'e spuda lu
    do viska le go'i noi birka clani

*** took me a while to catch 'which are long of arms'

    i ca'a se cafne le nu le ri so'o birka cu ki'otre piso'a li ci

*** must be 'li piso'aci'

    li'u
i ko'e ko'a spuda lu
    ju'i doi nobli le va simla goi fo'a brabracrida na.e bifymlo

*** ?simla = simsa
  'le va simsa' = 'those who at a medium distance seem to be similar
           to something'
  I think you mean

   le goi fo'a va simsa be le brabracrida cu brabracrida nagi'e
   bifymlo

   or reversing the bridi-tails

     ... bifymlo gi'enai brabracrida

*** ?na.e => nagi'e for bridi-tails : 'aren't giants but windmills'

    i le fo'a simla be lo birka cu balre le molki

*** ?simla = simsa
*** ?balre = cutting blade? In Finnish we would use 'nalci'

    i le go'i ca le nu ca'o se catke le brife cu gasnu le nu le
    molki rokci cu carna
    li'u
i ko'a ko'e spuda lu
    za'a do na certu le ve capli'u
    i fo'a brabracrida ju'o
    i i'ecu'i xu do terpa paunai
    i ai ko sezmu'u fi ta

*** ? 'do so as to make you moved there by something'

    i ko jdasku ca le nu mi fo'a damba co cilce je na'e simsa

*** ? 'fight wildly and other then similar to something'

    li'u
i ca le nu ca'o cusku di'u kei ko'a jafti'e minde le xirma po'u la
 rosinantes
i na'e jundi le ko'e krixa kajde be fi le nu le pu'o se gunta cu
 bifymlo enai brabragrida

*** ? observative 'na'e jundi'
*** ? enai => gi'enai for bridi-tails 'were windmills not giants'

i ko'a birti le du'u fo'a brabragrida
i seja'ebo na'e tirna le ko'e voksa gi'e na'e viska le ca'a me fo'a
 ki'unai le nu vi zvati fo'a

*** ? again observative 'na'e tirna ... gi'e na'e viska'

i ca'o cladu cusku lu

*** ? observative

    le'o ko na rivbi fi'inai tolvri je palci danlu
    i za'upa le nobli do na gunta
    li'u
i co'a brife ca le nu co'u go'i
i le barda balre co'a carna
i ko'a seri'i le nu viska le nu go'i cu cusku lu
    mi do pu'o sfasa ki'unai le nu do muvdu le brika se klani be li
    le brabracrida po'u la briareos brika

*** ? brika => birka
*** ? this doesn't parse due to 'li', you cannot have 'li le'.
  I have no good alternative, but the following is the nearest
  to your idea

  le birka se klani be le le brabracrida po'u la briareos birka klani

  which takes a few moments to figure out :-)

  A more Lojbanic way is to use MEX:

   le nu muvdu vei mo'e le le brabracrida po'e la briareos birka ve'o
   birka

  or reversing the possessive

   le nu muvdu vei mo'e le birka pe le brabracrida po'e la briareos
   ve'o birka

    li'u
i ca le nu ba'o cusku di'u kei ko'a sezpevdu'a le ko'a fetno'i po'u la
 dulsineas gi'e pikci ri le nu sidju sera'a le ca ckape

*** ? ko'a sezpevdu'a le go'a fetno'i =
     he self-figurative-gives his female-noble called Dulcinea

  OK. You have defined a lujvo

    s1 sezpevdu'a s2 = s1 pe'a dunda le s1 sevzi ku s2

i le xacysanta ca'o marbi ko'a
ije le claxa'i cu bredi

*** claxa'i = long weapon = lance, another possibility would be
  kilga'axa'i = kinli grana xarci = sharp rod weapon

i ko'a fo'a co'a klama
i ko'a gunta le pamoi ca'u molki

*** ? This doesn't parse because 'pamoi' is a selbri. You get the
  intended meaning by

    le pamoi pe le ca'u molki

  or

    le le ca'u molki ku pamoi

i ko'a darxi le molki le xarci le balre noi tsali se muvdu le brife
ja'e le nu porpi gasnu le xarci gi'e farlu gasnu le xirma e le
xirselma'erno'i noi carna re'o le foldi

*** ? 'porpi gasnu le xarci', 'farlu gasnu le xirma e ...' will not
  work as a tanru has the place structure of the last component,
  i.e. gasnu in this case. You'll have to change the tanru structure
  (le nu gasnu co porpi le xarci) or use lujvo (po'irgau and falgau).

********************

I got this far last night. I'll continue later.

  co'o mi'e veion

------------------------------------------------------------------

 Veijo Vilva    vilva@viikki21.helsinki.fi