[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TEXT: Re: TEXT: Imagistspuda la xorxes.

> i mi ba'o mutce cilre le jbobau le mi'o nu tavla

gohiraho
.i kuhi lenu mi tavla bau le jbobau ku caho xaksu piduhe le
   mi temci
.i lahe dihu bapli le nu mi cliva le miho pluka tavla ku
   fo le nu mi smaji fi le nu jbobantaha
.i mi do ckire lenu miho tavla

.i jiha lei drata jbotermri cacoha se pluka

coho, mihe laho smaji. And smaji.